Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode YogiWay. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu YogiWay je firma Foxes s.r.o., Jabloňová 5, Trnava, 91705, Slovenská Republika, IČO: 47889888, konateľ Michaela Líška. Kupujúcim je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku. Kupujúci a predávajúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, emailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v eshope automaticky vygenerovaný email s potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu aktuálnej kúpnej ceny objednaného tovaru.

Platobné podmienky

Za tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi: platba pri prebratí tovaru (dobierka) a platba vopred (tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet).

Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Spolu s potvrdením o odoslaní je zákazníkovi zaslaná faktúra (daňový doklad). Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom prepravcov (DPD, Slovenská pošta, Zásielkovňa).

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní

Spotrebiteľ má na základe zákona 102/2014 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. (Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.) Následne spotrebiteľ vráti tovar prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ eshopu následne vráti zaplatené plnenie za tovar. V zmysle zákona č. 102/201 do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je doručený tovar spotrebiteľom. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo ním spôsobené. Tovar nezasielajte na dobierku, takáto zásielka nebude prevzatá.

Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú sumu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Predávajúci je povinný: dodať tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom 122/2013. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa na doručenie objednávky, mobilné telefónne číslo, email. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia vašej objednávky.

Záverečné ustanovenia

V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky. Tento eshop je prevádzkovaný v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky. Všetky práva kupujúceho, zákazníka, podmienky predaja, reklamácie a pod. sa riadia platnými zákonmi Slovenskej Republiky. V texte je napísané hlavne to, čím sa zákony detailne nezaoberajú. V prípade nejednoznačnosti sú zákony Slovenskej Republiky nadradené týmto obchodným podmienkam a postupuje sa podľa nich. Pre kompletné práva zákazníka, predajcu, predaja, reklamácii a pod. je nutné preštudovať príslušné zákony.